Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. การจัดเก็บข้อมูลเรามีการจัดเก็บข้อมูลจากคุณเมื่อคุณได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชี ทำการซื้อของ เข้าร่วมแข่งขัน และ/หรือเมื่อคุณได้ลงชื่อออก ข้อมูลที่เราได้จัดเก็บไว้นี้ประกอบไปด้วยชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือบัตรเครดิตนอกจากนี้เรายังได้รับและจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ IP address ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และหน้าเพจที่คุณร้องขอ
  1. การใช้งานข้อมูลข้อมูลที่เราได้จัดเก็บจากคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อ:เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้แสดงเนื้อหาโฆษณาเฉพาะสำหรับคุณปรับปรุงเว็บไซต์ของเราปรับปรุงการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองต่อความต้องการของคุณติดต่อคุณผ่านทางอีเมล์จัดการแข่งขัน โปรโมชั่น หรือทำการสำรวจข้อมูล
  1. ความเป็นส่วนตัว E-Commerce เราเป็นเจ้าของข้อมูลที่เราจัดเก็บบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จะไม่ถูกจำหน่าย แลกเปลี่ยน ถ่ายโอน หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่ใช้เพื่อทำตามคำร้องขอและ/หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งของตามออเดอร์ เป็นต้น
  1. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามเราไม่มีการจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งนี่ไม่รวมถึงบุคคลที่ 3 ผู้ที่ช่วยเหลือเราในการดำเนินการเว็บไซต์หรือดำเนินธุรกิจของเราตราบใดที่บุคคลเหล่านี้มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับเรามีความจำเป็นที่จะต้องแชร์ข้อมูลเหล่านี้ในกรณีของการสืบสวน ป้องกัน หรือการกระทำต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหรือการป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรืออาจเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของเรา หรือเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาด การโฆษณา หรือการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
  1. การรักษาข้อมูลเรามีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีการเข้ารหัสที่ทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญซึ่งถูกส่งผ่านทางออนไลน์ ยังมีการปกป้องข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์ มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือให้บริการลูกค้า) ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์/เซิฟเวอร์ที่ถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จะถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเราใช้คุกกี้หรือไม่?เรามีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบุผู้เยี่ยมชมที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว นอกจากนี้คุกกี้ของเรายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้ด้วยการติดตามและสามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจได้ การใช้งานคุกกี้นี้ไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตันได้บนเว็บไซต์ของเรา
  1. ยกเลิกการติดต่อเราใช้อีเมล์ที่คุณได้ให้ไว้เพื่อส่งข้อมูลและอัพเดทเกี่ยวกับออเดอร์ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท หรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ ถ้าหากคุณไม่ประสงค์รับข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตคุณสามารถทำตามขั้นตอนการยกเลิกรับข้อมูลได้ที่ด้านล่างของอีเมล์แต่ละฉบับ
  1. การยอมรับการใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณได้ยอมรับในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

Privacy Policy for firstmarathon.net

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at Alex[at]FirstMarathon.net

At firstmarathon.net, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by firstmarathon.net and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, firstmarathon.net makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
firstmarathon.net does not use cookies.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on firstmarathon.net.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to firstmarathon.net and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense
Amazon
Lazada

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on firstmarathon.net send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.firstmarathon.net has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. firstmarathon.net’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.